Nr.27 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 28 ”Posthusgrunden i Humlebæk”


Sag nr. 29 ”Salg af Farvergården”


Sag nr. 30 ”Offentligt udbud af Niverødgården 2”


Sag nr. 31 ”Status på rengøring og vinduespolering 2014”


Sag nr. 32 ”Orientering om Cramo-sagen”


Sag nr. 33 ”Vedrørende videregivelse af fortrolige oplysninger fra lukkede møder i udvalg og Byråd”

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2015

Sag nr. 28 ”Posthusgrunden i Humlebæk”

Økonomiudvalget anbefaler, at det nedlægges et forbud efter planlovens § 14 med henblik på, at arealanvendelsen ændres til offentligt formål.


Sag nr. 29 ”Salg af Farvergården”

Sagen udsættes til næste møde.


Sag nr. 30 ”Offentligt udbud af Niverødgården 2”

Anbefaler administrationens indstillinger.


Sag nr. 31 ”Status på rengøring og vinduespolering 2014”

Anbefaler administrationens indstillinger.


Sag nr. 32 ”Orientering om Cramo-sagen”

Godkender administrationens indstillinger.


Sag nr. 33 ”Vedrørende videregivelse af fortrolige oplysninger fra lukkede møder i udvalg og Byråd”

Lukket sag.