Nr.25 - Orientering om konklusioner i rapport om Nordsjællands Infrastruktur

Sagsnr.: 15/566

 

Beslutningstema

Orientering om resultater fra rapport om investeringer i infrastruktur i Nordsjælland.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune samarbejder med de øvrige fem nordsjællandske kommuner Frederikssund, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Halsnæs om fælles fokus på investeringer i infrastruktur i Nordsjælland.

 

Samarbejdet om infrastruktur foregår i regi af 6-kommunesamarbejdet, hvor borgmestrene i de seks kommuner er repræsenteret.

 

Sagen har tidligere været behandlet i Udvalget for Infrastruktur og Trafik, dels den 17. juni hvor udvalget pegede på mulige fokusområder i samarbejdet og dels den 27. august hvor udvalget blev orienteret om de af borgmesterkredsen valgte fokusområder. 

 

Kommunerne har i fællesskab fået udarbejdet en rapport fra rådgivningsfirmaet COWI, som analyserer pendlingsmønstre, rejsetider, forsinkelser mm og sætter tal på gevinster for samfundet og nordsjællands udvikling ved investering i bedre transport.

 

Den fælles rapport blev offentliggjort på et pressemøde den 6. januar 2015 med deltagelse af de seks borgmestre og repræsentanter fra erhvervslivet.

 

Rapporten giver tre konkrete forslag til infrastrukturprojekter, som de seks borgmestre står sammen om at prioritere. Rapporten anslår blandt andet, hvad det vil koste at gennemføre projekterne, og at der er milliard-store gevinster for samfundet at hente på sparet rejsetid.

 

De tre projekter er:

 

·         Færdiggørelse af Frederikssundmotor-vejen med 3. og sidste etape, som vil give mindre trængsel på de indre dele af Hillerødmotorvejen. Beregninger viser, at det kan betale sig at gennemføre projektet, det vil koste cirka 2,8 milliarder kroner, mens det på sigt giver en positiv gevinst på 4,6 milliarder.

 

·         Udvidelse af Hillerødmotorvejen, herunder udvide forlængelsen mellem Allerød og Hillerød til motorvej og forbedret vej-forbindelse til Helsinge. Det vil reducere trængslen på Isterødvejen, Kongevejen og Helsingørmotorvejen. COWI"s rapport viser at den samlede samfundsmæssige gevinst alene ved at etablere motorvej mellem Allerød og Hillerød kan opgøres til 1,5 milliarder kroner over 50 år.

 

·         Forbedring af Kystbanen, der har over 25 millioner passagerer om året. De seneste tal fra sommeren 2014 viser, at hvert 10. tog på Kystbanen enten er aflyst eller mere end fem minutter forsinket. Her er oplagte løsninger at opdele Øresundstoget på flere ruter og sætte flere døre i togene. Det vil gøre det mere attraktivt at tage toget og dermed give mindre trængsel på Helsingørmotorvejen. Løsningerne vil ifølge rapporten koste 112 millioner kroner at gennemføre, mens besparelserne på sigt er over en halv milliard.

 

Der indgår i rapporten en anbefaling om, at staten bør beslutte en opgradering af hastigheden på Kystbanen. Imidlertid er det efter rapportens færdiggørelse er konstateret, at initiativet allerede indgår i aftalen om udmøntning af togfonden fra 2014 og er således allerede prioriteret.

COWI har desværre ikke været opmærksom på dette forhold og har i pressen beklaget denne fejl. Det ændrer dog ikke ved hovedbudskabet i rapporten, nemlig at der skal ske betydelige forbedringer af driften af Kystbanen, og her udgør en forbedring af hastigheden kun et af flere forslag.

Der er tale om projekter i tre væsentlige transportårer i Nordsjælland. Hvert projekt vil isoleret set forbedre mobiliteten og reducere trængslen i sin egen korridor, men samtidig også bidrage til at forbedre den samlede mobilitet i hele regionen.

 

Realisering af de tre projekter kræver væsentlige statslige investeringer, og rapportens konklusioner skal derfor blandt andet bruges til at øge fokus på de tre projekter overfor relevante beslutningstagere og samarbejdspartnere.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.


Sagen forelægges desuden til orientering i Udvalget for Infrastruktur og Trafik samt Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Infrastruktur og Trafik den 15-01-2015

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.