Nr.1 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2015

Dagsordenen blev godkendt.