Nr.56 - Sager behandlet på lukket møde

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 57 ” Salg af Farvergården”


Sag nr. 58 ” Kunstgræsbaner - anlægsøkonomi og valg af

entreprenører”

 

Sag nr. 59 ” Lov om ændring af apotekerloven”

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-02-2015

Sag nr. 57 ” Salg af Farvergården”

Godkender administrationens indstillinger.


Sag nr. 58 ” Kunstgræsbaner - anlægsøkonomi og valg af

entreprenører”

Anbefaler administrationens indstillinger.

 

Sag nr. 59 ” Lov om ændring af apotekerloven”

Anbefaler administrationens indstilling.