Nr.34 - Godkendelse af dagsordenen

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-02-2015

Dagsordenen blev godkendt. Henriette Brandt Pedersen (Ø) var fraværende.