Nr.305 - Sager behandlet på lukket møde

Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Sag nr. 306 ”Nivå Center”


Sag nr. 307 ”Eventuel salg af ejendommen Mariehøj 479”


Sag nr. 308 ”Organisationsændring 2015/2016”

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Sag nr. 306 ”Nivå Center”
Orienteringen blev taget til efterretning.


Sag nr. 307 ”Eventuel salg af ejendommen Mariehøj 479”
Godkender administrationens indstilling.


Sag nr. 308 ”Organisationsændring 2015/2016”

Godkendt.