Nr.304 - Orientering

Hans Nissen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Orientering om status på Nordsjællands Brandvæsen.

Generelforsamling i forsyningen 14.12.2015.