Nr.302 - Orientering om sporarbejder på Kystbanen i 2017

Sagsnr.: 15/33394

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Orientering om BaneDanmarks planlagte lukninger af Kystbanen i forbindelse med sporarbejder i 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har modtaget nedenstående henvendelse fra Banedanmark med orientering om de planlagte lukninger af Kystbanen i forbindelse med sporarbejder i 2017.


”Banedanmark er i fuld gang med planlægningen af det kommende sporarbejde på Kystbanen i sommeren 2017. Det ligger fast, at hele Kystbanen ikke bliver totalspærret samtidig for togtrafik undervejs. Fra medierne har man desværre tidligere kunnet få den opfattelse, at der ville blive tale om sporarbejde i 4 måneder.

 

Vi er nu så langt i vores planlægning, at vi som del af høringen af den såkaldte ”Netredegørelsen for 2017” også har sendt vores forventede planer for Kystbanen i 2017 til høring. Og derfor vil vi i Banedanmark gerne indledningsvist informere jer om de forventede planer.

 

I Banedanmarks igangværende planlægning arbejdes der aktivt med at sikre, at passagererne generes mindst muligt undervejs. Samlet set forventes det omfattende sporfornyelsesprojekt at påvirke togtrafikken på forskellige dele af Kystbanen i op til otte uger over sommeren samt nogle helligdagsperioder i 2017 – forventeligt over Kr. Himmelfart og i pinsen.

 

Vi arbejder med i størst muligt omfang at holde ét spor åbent for reduceret togtrafik, imens der arbejdes i det andet spor. Arbejdets karakter gør det dog nødvendigt i perioder at spærre begge spor på dele af strækningen.

 

Selve sporfornyelsesprojektet på Kystbanen er tvingende nødvendigt, hvis vi fremover vil afvikle togtrafikken optimalt og minimere risikoen for driftsfejl, der igen vil påvirke rettidigheden.

 

 

Banedanmark forventer pt. følgende påvirkning på togtrafikken på de forskellige delstrækninger af Kystbanen i 2017:

 

Spærring af begge spor for togtrafik:

·         Klampenborg-Rungsted: Kr. Himmelfart og pinsen (erstatningsbefordring mellem de to stationer).

·         Rungsted-Helsingør: ca. en måned (erstatningsbefordring mellem de to stationer).

 

Spærring af et spor, mens der kan køre reduceret togtrafik i det andet spor:

·         Hellerup-Klampenborg: ca. tre uger (reduceret togtrafik suppleret med erstatningsbefordring).

·         Skodsborg-Rungsted: ca. tre uger (reduceret togtrafik suppleret med erstatningsbefordring).

·         Nivå-Helsingør: ca. tre uger (reduceret togtrafik suppleret med erstatningsbefordring).”

 

Administrationen bemærker følgende:


Det er administrationens vurdering at sporarbejderne vil give store gener for togpassagerne på Kystbanen mens sporarbejderne er i gang, men at Banedanmark arbejder på at lave en plan for sporarbejderne, så passagererne generes mindst muligt. Det er endvidere administrationens opfattelse at det er en fordel at udførsel af arbejderne ligger i én længere sammenhængende periode (som der lægges op til), frem for flere kortere ”drypvise” lukninger, da det giver passagererne mulighed for at planlægge deres alternativer.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, Byrådet så vidt angår bemyndigelse til Borgmesteren.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Infrastruktur og Trafik den 18-11-2015


Udvalget anbefaler, at borgmesteren i samarbejde med relevante samarbejdskommuner opfordrer transportministeren til, at den planlagte opgradering af hastigheden fastholdes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-12-2015


Udvalget anbefaler indstillingen fra Udvalget for Infrastruktur og Trafik.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.