Nr.300 - Endelig vedtagelse af Lokalplan F113 - Aflysning af lokalplan F8 for et område til posthus i Fredensborg

Sagsnr.: 15/11745

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af lokalplan F113 for Helsingørsvej 2 – ”Aflysning af lokalplan F8 for et område til posthus i Fredensborg”.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog på møde den 31. august 2015 at fremlægge forslag til lokalplan F113 – aflysning af lokalplan F8 for et område til posthus i Fredensborg i offentlig høring.

 

Høringsperioden var fra den 7. september til den 2. november 2015. I høringsperioden indkom ingen høringssvar.

 

Administrationen forelægger derfor lokalplanen til endelig vedtagelse.

 

Endelig lokalplan ”F113 - aflysning af lokalplan F8 for et område til posthus i Fredensborg” fremgår af bilag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan F113 vil blive annonceret på kommunens hjemmeside

Indstilling

  1. At lokalplan F113 for Helsingørsvej 2 i Fredensborg vedtages endeligt.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-12-2015


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.