Nr.286 - Valg af ny delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde

Sagsnr.: 13/44581

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Byrådet skal vælge yderligere en delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde, da kommunen nu har 6 delegerede som følge af et befolkningstal på over 40.000.

Sagsfremstilling og økonomi

På det konstituerende møde i december 2013 valgte Byrådet 5 delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde.


I henhold til konstitueringsaftalen gik de 5 poster til A, B, C, O og V med en til hver.


Valgt blev således:Medlem

Stedfortræder

A (Thomas Lykke Pedersen)

A (Per Frost Henriksen)

B (Kristian Hegaard)

B (Lars Simonsen)

C (Ulla Hardy-Hansen)

C (Christian de Jonquières)

O (Flemming Rømer)

O (Kim E. Jensen)

V (Thomas Elgaard)

V (Thomas Bak)I henhold til KL´s love har en kommune én delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere.


Da befolkningstallet i Fredensborg Kommune nu overstiger 40.000, har kommunen nu 6 delegerede mod hidtidigt 5.


Byrådet skal derfor til det kommende Kommunalpolitisk Topmøde udpege en yderligere delegeret.


Valget har gyldighed for resten af Byrådets valgperiode, medmindre kommunens befolkningstal igen falder til under 40.000 i henhold til den sidste opgørelse af folkeregistertallet, der fra Danmarks Statistik foreligger offentliggjort senest 3 måneder forud for delegeretmødets afholdelse.


Som delegeret kan alene vælges medlemmer af Byrådet.

Retsgrundlag

KL´s love § 4.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet, blandt sine medlemmer, vælger yderligere en delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Økonomiudvalget anbefaler, at Hossein Armandi (D) udpeges som delegeret. Liste F udpeges som suppleant.