Nr.275 - Tidsplan for regnskabsafslutning 2015

Sagsnr.: 15/33029

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Tidsplan for regnskabsafslutning 2015 fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Til styring af regnskabsaflæggelsen for 2015 fremsendes overordnet tidsplan.

 

Tidsplanen indeholder en oversigt over de overordnede arbejdsopgaver, ansvarlige samt tidsfrister.

 

Tidsplanen er udarbejdet på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets overordnede tidsfrister og procedurer for kommunernes regnskabsaflæggelse.

 

Tidsplanen skal medvirke til, at Fredensborg Kommune rettidigt kan aflægge et korrekt regnskab.

 

Fra tidsplanen kan fremhæves:

 

  • Årsregnskabet fremlægges for Økonomiudvalg den 14.marts og for Byråd den 29. marts og fremsendes herefter til revisionen
  • Revisionens beretning fremlægges for Økonomiudvalg den 13. juni og Byråd den 20. juni, hvorefter årsregnskabet endeligt godkendes.
  • 31. august er seneste frist for indsendelse af revisorgodkendt årsregnskab til tilsynsmyndighed mv.

Retsgrundlag

 

Håndbog om Økonomistyring samt Budget og Regnskabssystem for kommuner.

 

Kompetence

 

Økonomiudvalget.

 

 

Kommunikation

Udsendes efterfølgende til kommunens budgetansvarlige ledere og berørte økonomimedarbejdere

Indstilling

  1. At tidsplanen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Godkender administrationens indstilling.