Nr.185 - Sager behandlet på lukket møde

Beslutningstema

Sag nr. 186 ”Interessetilkendegivelse for køb af bibliotek og institutioner i Humlebæk Centret”


Sag nr. 187 ”Salg af fast ejendom”


Sag nr. 188 ”Ansøgning om leje af areal til Sørup Ishus”

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2015

Sag nr. 186 ”Interessetilkendegivelse for køb af bibliotek og institutioner i Humlebæk Centret”

Punktet genoptages på det kommende Økonomiudvalgsmøde.

 

Sag nr. 187 ”Salg af fast ejendom”

Godkender administrationens indstillinger.


Sag nr. 188 ”Ansøgning om leje af areal til Sørup Ishus”

Godkender administrationens indstilling nr. 2.