Nr.173 - Økonomisk orientering - juli 2015

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering pr. 31. juli 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Hovedtallene ultimo juli fremgår af tabellen nedenfor


Tabel 1. Økonomisk Orientering ultimo juli 2015

Økonomi (forbrug i procent)

Juli 2014

Juli 2015

Drift

55,2

57,6

Anlæg

37,3

35,9

Likviditet (12 måneders gennemsnit i mio. kr.) 

 

 

Likviditet

37

15,2

Personale (procent)

 

 

Sygefravær

4,9

4,8

Lønforbrug

58,0

57,3


Forbrugsprocenten på driftsbudgettet er ved udgangen af juli 57,6 pct. af budgettet. Det er lidt lavere end ved en ligelig fordeling af budgettet (der vil give en forbrugsprocent på 58,3 pct.), men 2,4 procentpoint højere end på samme tidspunkt sidste år. Det tyder på, at organisationen er udfordret i forhold til årets budgetter.


På anlægsområdet er forbrugsprocenten 35,9 pct., hvilket er lidt lavere end på samme tidspunkt sidste år.

Igennem det meste af 2015 har forbrugsprocenten på driftsbudgettet ligget højere end på samme tidpunkt i 2014 og forskellen er vokset lidt siden maj. I særskilt sag ”Budgetrevision 30/6” er redegjort for at en række områder er udfordret på økonomien.

Likviditeten er ved udgangen af juli 15,2 mio. kr. mod 10,1 mio. kr. ved udgangen af maj. Det er således tydeligt at genopretningspakken pr. 26. maj er begyndt at virke. Fortsætter den nuværende udvikling lineært vil den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo året være på 30 mio. kr.Figur 1 Udvikling i kommunens likviditet frem til 10. august 2015

I tabel 2 vises kommunens bevillingsreserver i perioden 2015 til 2019. Det fremgår af tabellen, at der ikke er bevillingsreserver i 2015.

Tabel 2 Status for kommunens bevillingsreserver

Bevillingsreserver

2015

2016

2017

2018

2019

Driftsreserven

0

14.500

14.500

14.500

14.500

Anlægsreserven

0

10.000

10.000

5.600

10.000


En vigtig parameter for kommunens økonomi er folketallet som fremgår af tabel 3. Folketallet var per 11. august 39.792. Fredensborg kommune har haft en befolkningstilvækst på 53 personer siden årsskiftet. Mens der i første halvår var en vækst i befolkningstallet, så er befolkningen faldet med 88 personer fra juni til august. 

Tabel 3. Folketal i Fredensborg Kommune

 

Primo 2015

10. marts 2015

7. april 2015

5. maj 2015

4. juni 2015

11. august 2015

Folketal

39.739

39.845

39.858

39.859

39.880

39.792

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.


Fraværende: Thomas Bak (V)