Nr.169 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2015

Dagsordenen blev godkendt.