Nr.105 - Nordforbrænding - samtykke til navneændring

Sagsnr.: 15/10928

 
Thomas Lykke Pedersen (A)

Beslutningstema

Nordforbrænding I/S har anmodet de 5 interessentkommuner om samtykke til at ændre selskabets navn.

Sagsfremstilling og økonomi

På Nordforbrænding I/S bestyrelsesmøde den 3. marts 2015 blev det besluttet at ændre selskabets navn. Som bilag (lukket bilag) vedlægges det præsentationsmateriale, som blev præsenteret for bestyrelsen som grundlag for beslutningen om navneændring.


Hensigten med det nye navn er at styrke virksomhedens ambitioner om også i fremtiden at være en stærk aktør inden for forsyning, energidistribution og ressourcehåndtering. Desuden er der en naturlig lejlighed til navneskiftet, da Nordforbrænding i år fejrer sine første 50 år som affaldsselskab. Nordforbrænding markerer jubilæet ved et åbent hus-arrangement lørdag den 30. maj 2015, og navnet ønskes for offentliggjort ved dette arrangement. Af hensyn hertil – og til den forretningsmæssige beskyttelse af det nye navn inden dets registrering - fremlægges sagens bilag, hvoraf navnet fremgår, som et lukket bilag.

Bevilling

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

I henhold til Nordforbrænding I/S vedtægt af 1. januar 2008, § 12,s tk. 1, skal ændringer til vedtægten godkendes af samtlige interessenter og den kommunale tilsynsmyndighed. Navneændringen indebærer en ændring af vedtægtens § 1, stk. 1, og kræver derfor samtykke.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender Nordforbrænding I/S anmodning om samtykke til navneændring.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag