Nr.100 - Godkendelse af dagsordenen

Thomas Lykke Pedersen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2015

Dagsordenen blev godkendt. Borgmester Thomas Lykke Pedersen havde afbud, hvorfor viceborgmester Ulla Hardy-Hansen var mødeleder.


Hans Nissen (A) var fraværende.