Nr.238 - Sager behandlet på lukket møde

Ulla Hardy-Hansen (C)

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 239 ” Salg af Asminderød Skole - jordbundsforhold mv.”

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2014

Anbefaler administrationens indstilling.