Nr.237 - Orientering

Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2014

Der blev orienteret om


-      Borgmestermødet den 10.9.2014

-      Kommende møde med Transportministeren

-      Status vedr. beredskabet i forhold til afrapporteringen fra Redningsberedskabets Strukturudvalg