Nr.226 - Fastsættelse af mødedatoer for Byråd og fagudvalgene i 2015

Sagsnr.: 14/25795

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Mødeplan for Byråd og fagudvalgene i 2015.

Fagudvalgene skal alene tage stilling til mødetidspunkter for egne møder.  

Sagsfremstilling og økonomi

Principperne for mødestrukturen er i dag således:  

·         Møderne i fagudvalgene

1. og 2. uge – mandag til torsdag

·         Møderne i Økonomiudvalget

3. uge om mandagen

I marts og august = 4. mandag

I december = 2. mandag

·         Møderne i Byrådet

4. uge om mandagen

I marts og august = 5. mandag

I december = 3. mandag

 

Byrådsmødet i maj falder på tirsdag grundet pinse.

 

Mødeplanen for 2015 er i vid udstrækning en videreførelse af mødestrukturen fra 2014.

 

Økonomiudvalgets 1. og 2. behandling af budgettet afholdes sammen med Økonomiudvalgets ordinære møder i august og september. Ligeledes afholdes Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet sammen med de ordinære møder i august og september.

 

Proces for godkendelse af udvalgskalender er, at udkast til mødekalender 2015 tilsendes Byrådet og de stående udvalg på møderne i september 2014

 

Når mødeplanen for de stående udvalg er på plads, vil møder i komitéer, råd, mv. samt de obligatoriske årsmøder, Jobcamp, Børne- og kulturchefforeningen, Kommunale Tekniske chefer, Årsmøde i Dansk Byplanlaboratorium m.fl. blive lagt ind.

 

Møde i Kommunaløkonomisk Forum er fastlagt til 8. og 9. januar 2015,

KL-Topmøde er fastlagt til 12. og 13 marts 2015.

 

Herefter vil den endelige kalender bliver offentliggjort.

 

Forslag Økonomiudvalgsmøder i 2015:

Mandag den 19. januar

Mandag den 16. februar

Mandag den 23. marts

Mandag den 20. april

Mandag den 18. maj

Mandag den 15. juni

Mandag den 24. august + ØK 1. beh.

Mandag den 21. september + ØK 2. beh.

Mandag den 19. oktober

Mandag den 16. november

Mandag den 14. december

 

Alle dage kl. 17.30.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 20, stk. 1.

Kompetence

Byrådet og udvalgene fastsætter deres egne mødetidspunkter.

Kommunikation

Offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At forslag til mødekalender godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2014

Godkender administrationens indstilling.