Nr.219 - Godkendelse af dagsordenen

Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2014

Dagsordenen blev godkendt.