Nr.260 - Sager behandlet på lukket møde

Per Frost Henriksen (A)

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 261 ”Mødestedet, Nivå Center 70, Nivå - alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid.”


Sag nr. 262 ”Status på salg af fast ejendom - oktober 2014”

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-10-2014


Sag nr. 261 ”Mødestedet, Nivå Center 70, Nivå - alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid.”

Godkender administrationens indstillinger.


Sag nr. 262 ”Status på salg af fast ejendom - oktober 2014”

Orienteringen blev taget til efterretning. Administrationen anmodes om at undersøge om boldbanerne i Karlebo kan sælges.