Nr.259 - Orientering

Per Frost Henriksen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-10-2014


-      Orientering om møde med Hørsholm Kommune vedr. Usserød Å

-      Orientering om Fredensborg Kommunes flygtningekvote for 2015

-      Orientering om temamøde om potentialeplaner

-      Orientering om erhvervskonference