Nr.243 - Økonomisk Orientering - September 2014

Sagsnr.: 11/20112

 
Per Frost Henriksen (A)

Beslutningstema

Økonomisk Orientering 30. september 2014

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering foreligger online og kan tilgås via tablets.
Hovedtallene fra månedens orientering fremgår nedenfor


Tabel 1. Økonomisk Orientering ultimo september 2014

Økonomi

September 2013

September 2014

Drift

72,6

71,8

Anlæg

43,2

Likviditet (12 måneders gennemsnit)

50,9

32,5

Personale

 

 

Sygefravær

4,8

4,8

Lønforbrug

74,0

74,2

Personaleomsætning

 

25,8


Forbrugsprocenten på driftsbudgettet er ved udgangen af september på 71,8 pct. hvilket er 3,2 procentpoint under det man måtte forvente med en ligelig fordeling af budgettet (der vil give en forbrugsprocent på 75 pct.)

Sammenligner man i stedet med forbrugsprocenten på samme tidspunkt sidste år, er den 0,8 procentpoint lavere i år.

Forbrugsprocenten på drift og anlæg er i overensstemmelse med forventningen om samlede overførsler fra 2014 til 2015 på minimum 60 mio. kr.

Likviditeten er ved udgangen af september 32,5 mio. kr. i overensstemmelse med det vedtagne budget. Den langsigtede målsætning er en kassebeholdning på 1.500 kr. per indbygger(60 mio. kr.). Den planlagte kassebeholdning gør det således nødvendigt med en kasseopbygning i 2015-18.

Personaleomsætningen på 25,8 pct. afspejler især, at der på nogle områder er tale om midlertidige ansættelser (f.eks. vikardækning i ferieperioder, et-årige ansættelser mv.).


I tabel 2 gives en status over kommunens bevillingsreserver, som er uændrede i forhold til Økonomisk Orientering for August.

Tabel 2. Status for kommunens bevillingsreserver 2014-18*

Bevillingsreserver

2014

2015

2016

2017

2018

Driftsreserven

0

12,5

14,5

14,5

14,5

Anlægsreserven

1,1

3,5

10,0

10,0

10,0

*Status er inklusive budgetforliget for 2015-18 


Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efteretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-10-2014


Orienteringen blev taget til efterretning.