Nr.242 - Implementeringsplan budget 2015 - 2018

Sagsnr.: 14/31194

 
Per Frost Henriksen (A)

Beslutningstema

Orientering om implementeringsplan for budget 2015 - 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog 29. september budgettet for 2015-2018. Som opfølgning herpå har administrationen, jf. normal praksis, udarbejdet en implementeringsplan, der sikrer at budgetforligets initiativer og intensioner gennemføres.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At implementeringsplanen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-10-2014


Implementeringsplanen blev taget til efterretning med de faldne bemærkninger.