Nr.284 - Udkast til henvendelse til justitsministeren vedr. ressourcebehov i Nordsjællands Politi

Sagsnr.: 14/33069

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende udkast til henvendelse til justitsministeren vedr. ressourcebehov i Nordsjællands Politikreds.

Sagsfremstilling og økonomi

I byrådets indstilling i sag nr. 173 på seneste byrådsmøde d. 27. oktober 2014, bad byrådet Økonomiudvalget om at udarbejde forslag til henvendelse til Justitsministeren med henblik på at fremme ressourcer til at øge trygheden blandt kommunens borgere, og nedbringelse af indbrud i kommunens boligområder.


Med henvisning hertil forelægges Økonomiudvalget nu et udkast til henvendelse til justitsministeriet vedr. ressourcer til Nordsjællands Politi.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At Økonomiudvalget godkender henvendelsen til justitsministeren

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-11-2014

Økonomiudvalget godkendte brevet med de besluttede justeringer.

Bilag