Nr.283 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 284 ”Udkast til henvendelse til justitsministeren vedr. ressourcebehov i Nordsjællands Politi”


Sag nr. 285 ”Køb af Lions Fritidshjem - Johannes Hages Alle´ 2, 2990 Nivå”


Sag nr. 286  ”Niverødgården 2 - eventuelt salg til KAB”


Sag nr. 287 ”Natbevilling til Mødestedet, Nivå Center”


Sag nr. 288 ”Opfølgning på alkoholbevilling til Gl. Humlebæk Kro, Humlebæk”


Sag nr. 289 ” Dagligvarebutik på posthusgrunden ved Humlebæk Station”


Sag nr. 290 ”Udbud kunstgræsbaner Karsemosegård og Fredensborg Stadion”

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-11-2014

Sag nr. 284 ”Udkast til henvendelse til justitsministeren vedr. ressourcebehov i Nordsjællands Politi”

Sagen overføres til åben dagsorden.


Sag nr. 285 ”Køb af Lions Fritidshjem - Johannes Hages Alle´ 2, 2990 Nivå”

Anbefaler administrationens indstilling.


Sag nr. 286 ”Niverødgården 2 - eventuelt salg til KAB”

Anbefaler administrationens indstilling under given forudsætning.


Sag nr. 287 ”Natbevilling til Mødestedet, Nivå Center”

Godkender administrationens indstilling.


Sag nr. 288 ”Opfølgning på alkoholbevilling til Gl. Humlebæk Kro, Humlebæk”

Godkender administrationens indstilling.


Sag nr. 289 ” Dagligvarebutik på posthusgrunden ved Humlebæk Station”

Sagen drøftet og genoptages i Økonomiudvalgsmøde i januar 2015 med baggrund i de fremførte ønsker til yderligere afdækning af sagen om fremadrettede muligheder.


Sag nr. 290 ”Udbud kunstgræsbaner Karsemosegård og Fredensborg Stadion”

Orienteringen blev taget til efterretning.