Nr.265 - Budgetavis 2015 - indstik i Uge-Nyt

Sagsnr.: 14/38496

 

Beslutningstema

Til orientering - Budgetavis 2015 – 2018 som omdeles gennem Uge-Nyt.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med offentliggørelse af det vedtagne budget 2015 – 2018 er der udarbejdet en avis. Budgetavisen distribueres til borgerne via Uge-Nyt den 16. december.


Budgetavisen beskriver overordnet de nye initiativer, der indgår i det vedtagne budget for 2015 – 2018 samt beskriver kort ”Det sker i 2015 og årene frem” i de fire bysamfund og generelt.


Udover borgmesterens forord, økonomiafsnit om prioriteringer af finansiering, lagkagefigurer samt takstoversigt er der tre lidt større artikler om 2020-planen, klimahensyn og erhvervsservice.


Budgetavisen er borgerrettet og vil blive distribueret med Uge-Nyt tirsdag den 16. december. Avisen vil endvidere blive lagt på fredensborg.dk som bladre-pdf og derudover vil der være et antal eksemplarer tilgængelig på bibliotekerne, i Borgerservice og til almindelige distribution herfra til interesserede.


Budgetavisen uddeles på mødet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Budgetavisen vil, når den udkommer, få plads på forsiden af fredensborg.dk, Medarbejderportalen samt Byrådets Portal.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-11-2014

Økonomiudvalget tilsluttede sig forslaget med få indholdsmæssige justeringer.