Nr.264 - Økonomisk Orientering - Oktober 2014

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering 31. oktober 2014

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering foreligger online og kan tilgås via tablets.
Hovedtallene fra månedens orientering fremgår nedenfor

Tabel 1. Økonomisk Orientering ultimo oktober 2014

Økonomi

Oktober 2013

Oktober 2014

Drift

79,5

80,6

Anlæg

54,1

Likviditet (12 måneders gennemsnit)

47,9

28,8

Personale

 

 

Sygefravær

4,9

4,9

Lønforbrug

81,8

82,1

 

 

 


Forbrugsprocenten på driftsbudgettet er ved udgangen af oktober 80,6 pct. hvilket er 2,7 pct. under det man måtte forvente med en ligelig fordeling af budgettet (der vil give en forbrugsprocent på 83,3 pct.)

Sammenligner man i stedet med forbrugsprocenten på samme tidspunkt sidste år, er den 1,1 pct. højere i år. Selvom forbrugsprocenten på drift og anlæg er lidt større end på samme tidspunkt sidste år, så er niveauet fortsat i overensstemmelse med forventningen om samlede overførsler fra 2014 til 2015 på minimum 60 mio. kr.

Likviditeten er ved udgangen af oktober 28,8 mio. kr. i overensstemmelse med det vedtagne budget. Den langsigtede målsætning er en kassebeholdning på 1.500 kr. per indbygger(60 mio. kr.). Den planlagte kassebeholdning gør det således nødvendigt med en kasseopbygning i 2015-18.

I tabel 2 gives en status for kommunens bevillingsreserver.


Tabel 2. Status for kommunens bevillingsreserver 2014-18

Bevillingsreserver

2014

2015

2016

2017

2018

Driftsreserven

0

12,5

14,5

14,5

14,5

Anlægsreserven

1,1

3,6

10,0

10,0

10,0


Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-11-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.