Nr.263 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-11-2014

Dagsordenen blev godkendt. Sag 271 udsættes til næste møde, da sagen ikke er fuldt belyst.