Nr.90 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsnr.: 14/1203

 

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 91 ”Status på salg af fast ejendom”


Sag nr. 92 ”Salgsovervejelser - Asminderød Skole”Sag nr. 93 ”Udleje af areal i Nivå Center”Sag nr. 94 ” Egedalsvænge - organisationsbestyrelsens overtagelse af afdelingsbestyrelsens opgaver”


Sag nr. 94 ”Natbevilling til Asminderød Kro ApS, Kongevejen 59, Fredensborg”

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-03-2014

ag nr. 91 ”Status på salg af fast ejendom”
Godkender administrationens indstillinger med bemærkninger.Sag nr. 92 ”Salgsovervejelser - Asminderød Skole”
Godkender administrationens indstillinger.Sag nr. 93 ”Udleje af areal i Nivå Center”
Godkender administrationens indstilling med bemærkninger.Sag nr. 94 ” Egedalsvænge - organisationsbestyrelsens overtagelse af afdelingsbestyrelsens opgaver”
Anbefaler administrationens indstilling.


Sag nr. 94 ”Natbevilling til Asminderød Kro ApS, Kongevejen 59, Fredensborg”
Godkender administrationens indstillinger bemærkninger.