Nr.89 - Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-03-2014

·                     Orientering om vederlag på hjemmesiden

·                     Orientering om afslag på frikommuneforsøg

·                     Evaluering af byrådsseminar

·                     Orientering om samarbejdsaftale på skoleområdet