Nr.85 - Forslag til opdatering af vedtægt for Venskabsbykomiteen

Sagsnr.: 14/6397

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til opdatering af vedtægt for Venskabsbykomiteen.

Sagsfremstilling og økonomi

Opdatering af vedtægt for Venskabsbykomiteen

Den gældende vedtægt ajourføres primært i forhold til udvalg og navngivning samt tilføjelser under formål. 

 

Administrationen anbefaler, at vedtægten opdateres som foreslået i vedlagte bilag. 

Kompetence

Venskabsbykomiteen, Kulturudvalget og Byrådet.

Indstilling

 1. At vedtægt for Venskabsbykomiteen opdateres med de i bilaget foreslåede ændringer.

Beslutning i Venskabsbykomiteen den 25-02-2014

 1. Venskabsbykomiteen anbefaler, at vedtægter opdateres med følgende ændringer
  1. at de i bilaget foreslåede ændringer vedtages
  2. at forvaltningen udgår som medlem af komiteen og fjernes fra § 2
  3. at §1 stk. G ændres til følgende ”at bidrage til at fremme den mellemfolkelige kulturelle forståelse og respekt på tværs af landegrænser indenfor Fredensborg Kommunes venskabsbyer.”.
  4. at §1 stk. H ændres til følgende ”at engagere børn og unge i venskabsbyarbejdet.”.
  5. at det tilføjes at vedtægter vedtages ”efter anbefaling fra Venskabsbykomiteen på møde d. 25. februar 2014”
  6. at vedtægter korrekturrettes.

Beslutning i Kulturudvalget den 13-03-2014

Anbefaler Venskabsbykomiteens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-03-2014

Anbefaler Kulturudvalgets indstilling.