Nr.71 - Orientering om leasingaftale

Sagsnr.: 14/9249

 

Beslutningstema

Orientering om leasingaftale på it-udstyr.

Sagsfremstilling og økonomi

Humlebæk Skole har i efteråret 2013 indgået en leasingaftale på it-udstyr for samlet lige godt 1 mio. kr.


It-udstyret er primært tablets, der anvendes i undervisningen som integreret del af skolens indsats for at højne det faglige niveau gennem øget indlæring og motivation hos elever og lærere.


Udgifterne forbundet med leasingen finansieres inden for skolens eget budget og indkøbet er foretaget gennem en leverandør som kommunen har indkøbsaftale med.


Da leasingaftalen samlet overstiger 1 mio. kr. skal Økonomiudvalget imidlertid godkende aftalen inden underskrift, ligesom alle leasingaftaler skal gå gennem kommunens indkøbsafdeling.


Skolen har ikke været opmærksom på de formelle regler. Sagen forelægges nu Økonomiudvalget til ”efterbevilling”/orientering.


I forlængelse af sagen er reglerne indskærpet over for kommunens ledere.

Bevilling

Ingen.

Retsgrundlag

Håndbog for Økonomistyring.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

At orienteringen om leasingaftalen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-03-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.