Nr.68 - Potentialeplan Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 13/29956

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal stilling til udarbejdelse af potentialeplan for Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Det har i flere sammenhænge været fremhævet, at der er behov for at se på Nivå Havn og Strandpark med henblik på at tænke en samlet udvikling af området.


Det anbefales derfor, at igangsætte et projekt, hvor der udarbejdes en potentialeplan for området, som kan bruges med henblik på udviklingen og profilering af området. 


Projektet vil dermed være med at til at skabe et grundlag for, hvordan området kan være med til at profilere Fredensborg Kommune som et godt sted at bo. Ligesom der i de øvrige bysamfund er fokus på dette med byudviklingsprojekt i Fredensborg, fritidsfacilitetsudbygning i Humlebæk og klimatilpasningsprojekt i Kokkedal.Potentialeplan for Nivå Havn og Strandpark

En potentialeplan er en åben, stærk kommunikeret og mulighedsorienteret plan for et steds udvikling. En potentialeplan samler og styrker forbindelserne mellem: det fysiske miljø, stedets aktører og de særegne stedsbundne kvaliteter, potentialer og identitet, som stedet har.


Potentialeplanen beskriver dermed: 

-              Fortælling: En genfortælling af historien om det enkelte sted og dens særlige kendetegn og kvalitet som bosted og turistmål

-              Fysisk transformation: Forslag til konkrete ændringer i det fysiske miljø gennem visuelle præsentationer og kort med særlig fokus på de enkelte byers identitet, udviklingsmulighed og med baggrund i et gennemarbejdet analysegrund af byernes landskabelige og urbane kvalitet

-              Netværk og konkrete aktiviteter: Der gennemføres en række konkrete aktiviteter undervejs i processen med fokus på at skabe netværk, dialog og forretningsudvikling.

-              Inspirationskatalog: Beskrivelse af en række produkter og aktiviteter

-              Kompetenceløft blandt aktørerne. Projektet vil give de lokale aktører et kompetenceløft, som en forudsætning for potentialeplanernes implementering og forankring i lokalmiljøet og turismeerhvervet.


Potentialeplanen vil således blive udarbejdet i et samspil mellem aktørerne i området og have et fokus på, hvordan borgerne ønsker at anvende havnen og strandparken. Der vil således være et overordnet fokus på udviklingen af området, hvor de forskellige interessenter vil blive inddraget.

Projektet vil dermed kunne lægge et overordnet perspektiv på fx sagerne vedr. parkeringspladser, vandskiklub/pingviner, mobilmaster, udvikling af klubfaciliteter (ex. udvikling af ro- og kajakklubben og halvtag til fiskerne).


Potentialeplanens proces med inddragelse af lokale aktører kunne bidrage til etablering af et netværk af borgere og interessenter, som kan være ambassadører for Nivå og der skabes en fortælling Nivå som sted, som kan anvendes i profileringen af området.


Potentialeplanen sammenhæng til lokalplansarbejde

Potentialeplanen vil være første step i en udvikling af området. Når potentialeplanen foreligger, vil en ny fase igangsættes, som på sigt vil lede frem mod udformningen af ny lokalplan for området, herunder kontakt med diverse myndigheder.


Økonomien til udarbejdelsen af potentialeplanen findes inden for administrationen. Når potentialeplanen foreligger, vil der skulle træffes politisk beslutning om det videre forløb, herunder den medfølgende økonomi.

 

Sammenhæng til potentialeplan for Humlebæk

Projektet med udarbejdelse af en potentialeplan for Nivå udspringer i et EU-projekt i regi af Visit Nordsjælland vedr. udvikling af badebyer langs det, der kaldes ”Den danske riviera”. Projektet består i, at der i samarbejde med et eksternt konsulentfirma (Dansk Bygningsarv) udvikles potentialeplaner for fem kystbadebyer i Nordsjælland. De fem byer er Tisvildeleje, Hornbæk, Gilleleje, Liseleje og Humlebæk.


I forbindelse med projektet vedr. Humlebæk har vi fået et tilbud på at udvide potentialeplanen til også at dække Nivå og til at have et øget fokus på borgervinklen. Vi knytter os således på et igangværende projekt, men tilkøber hos Dansk Bygningsarv en potentialeplan for Nivå. Dette giver os en mulighed for at sammentænke den potentialeplan, der udarbejdes for Humlebæk med den vi laver i Nivå og desuden er der en besparelse ved at køre vores projekt samtidig med at Dansk Bygningsarv er i gang med at lave potentialeplan i Humlebæk. Det, vi køber, er således en analyse hos Dansk Bygningsarv vedr. potentialeplan for Nivå.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. at udarbejdelsen af potentialeplanen godkendes med en økonomi på 110.000 kr., som finansieres inden for politikområde 16.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-03-2014

Administrationens indstilling blev godkendt.