Nr.138 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 140: Salg af Asminderød Skole.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2014

Anbefaler administrationens indstillinger.