Nr.130 - Godkendelse af anlægsregnskab – Nyopførsel af Asminderød Skole

Sagsnr.: 14/10161

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab - projekt nr. XA-0060102018 - Nyopførsel af Asminderød Skole.

Sagsfremstilling og økonomi

Anlægsprojekt nr.  XA-0060102018 – Nyopførsel af Asminderød Skole er afsluttet ved udgangen af 2013

 

 

Brutto

 

Netto i alt

 

Udgift

Indtægt

 

Anlægsbevilling i alt

10.082.378

615.000

9.466.878

Afholdte udgifter

10.061.378

615.000

9.445.878

Mindre forbrug

21.000

0

21.000

 

Som det fremgår, udviser regnskabet et mindre forbrug på 21.000 kr.

 

Projektet havde til formål at starte opførsel af ny skole i Fredensborg. Herunder undersøgelse for OPP samt rådgiver og projektleder.

 

Regnskabet foreligger afstemt med kommunens hovedbog.

Bevilling

Mindre forbruget på 21.000 kr. overføres til kassen.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-05-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2014

Anbefaler Plan – Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.