Nr.129 - Godkendelse af anlægsregnskab – Etablering af dobbeltprofil – Usserød Å.

Sagsnr.: 14/10161

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab - projekt nr. XA-0060103017 – Etablering af dobbeltprofil - Usserød Å.

Sagsfremstilling og økonomi

Anlægsprojekt nr.  XA-0060103017 – Etablering af dobbeltprofil – Usserød Å er afsluttet ved udgangen af 2013

 

 

Brutto

 

Netto i alt

 

Udgift

Indtægt

 

Anlægsbevilling i alt

6.265.225

0

6.265.225

Afholdte udgifter

6.265.225

0

6.265.225

Mer-/ mindre forbrug

0

0

0

 

Som det fremgår af regnskabet er bevillingen anvendt fuldt ud..

 

Projektet havde til formål at etablere dobbeltprofilen ved Usserød Å, for at øge åens kapacitet, efter oversvømmelserne i 2010. Bevillingen gik dels til rådgivere og dels til udgravning af dobbeltprofilen.

 

Regnskabet foreligger afstemt med kommunens hovedbog.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-05-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2014

Anbefaler Plan – Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.