Nr.116 - Økonomisk Orientering - April 2014

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering per 30. april 2014.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk orientering foreligger online og kan tilgås via tablets. Hovedtallene fra månedens orientering fremgår nedenfor. En ligelig fordeling af forbruget over året vil medføre en forbrugsprocent på 33,3 pct. ultimo april.


Tabel 1. Økonomisk orientering ultimo april 2014

Økonomi

 

Drift

30,8 pct.

Anlæg

11,4 pct.

Likviditet (12 måneders gennemsnit)

37,6 mio. kr.

 

 

Personale

 

Sygefravær

6,1 pct.

Lønforbrug

Personaleomsætning

33,5 pct.

5,8 pct.


Økonomiudvalget fik koncernrapporteringen gennemgået på sidste økonomiudvalgsmøde. Det er hensigten, at byrådets medlemmer kan få hjælp til installering af den nødvendig app og se den præsenteret forud for byrådets møde i maj.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.