24-06-2014 kl. 17:00
Lilletrommen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Lars Simonsen (B)

Per Frost Henriksen (A)

Flemming Rømer (O)

Thomas Bak (V)

Thomas Elgaard (V)

Helle Abild Hansen (I)

Afbud

Ulla Hardy-Hansen (C)

Hans Nissen (A)

Ole Bergmann (F)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

24-06-2014 kl. 17:00
Lilletrommen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Lars Simonsen (B)

Per Frost Henriksen (A)

Flemming Rømer (O)

Thomas Bak (V)

Thomas Elgaard (V)

Helle Abild Hansen (I)

Afbud

Ulla Hardy-Hansen (C)

Hans Nissen (A)

Ole Bergmann (F)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)