Nr.172 - Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Orientering om ansøgning, som behandles på ekstraordinært møde i Fritids – og Idrætsudvalget den 23. juni 2014.