Nr.171 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 173: Spisehuset 348, Fredensborg Golfklub – alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid

 

Sag nr. 174: Niverødgården 2 – evt. salg til KAB

 

Sag nr. 175: Salg af Asminderød Skole

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Sag nr. 173:   Salg af Asminderød Skole

Beslutning:     Økonomiudvalget anbefaler, at administrationen bemyndiges til at forsættes med processen med et af de indkomne tilbud.

Sag nr. 174:   Niverødgården 2 – evt. salg til KAB

Beslutning:     Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling.

 

Sag nr. 175:   Spisehuset 348, Fredensborg Golfklub – alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid

Beslutning:     Administrationens indstilling vedtaget.