Nr.165 - Udlejningsaftale med Asminderød Boligselskab

Sagsnr.: 14/10034

 

Beslutningstema

Ny udlejningsaftale med Asminderød Boligselskab skal godkendes.

Sagsfremstilling og økonomi

Asminderød Boligselskab har fremsendt udkast til ny udlejningsaftale mellem boligselskabet og Fredensborg Kommune. Administrationen har været i dialog med boligselskabet om udformningen af aftalen, og det nye udkast adskiller sig fra den hidtil gældende aftale på flere punkter, som er beskrevet nedenfor.


Boligselskabets udkast til udlejningsaftale er vedlagt i bilag 1.


Asminderød Boligselskab

Asminderød Boligselskab har i alt 393 boliger i Fredensborg Kommune. Boligerne fordeler sig med:

  • 49 familieboliger i afdelingen Toftegårdsvænget
  • 32 familieboliger i afdelingen Toftegårdsvænge B
  • 204 familieboliger i afdelingen Lystholmvænget
  • 80 familieboliger i afdelingen Lillevang
  • 20 ungdomsboliger i afdelingen Lillevang
  • 8 ældreboliger i afdelingen Asmundshøj

Boligselskabet administreres af DAB.


Fredensborg Kommune har, jf udlejningsaftalens § 2, anvisningsret til 25 pct. af de ledige boliger i afdelingerne Toftegårdsvænget, Toftegårdsvænget B, Lystholmvænget og Lillevang. De resterende 75 pct. udlejes efter venteliste og gældende oprykningsregler.


Aftaleudkastet adskiller sig fra den hidtil gældende aftale på følgende punkter:

Ad § 2)

I lyset af den nuværende sag om skimmelsvamp og renovering i Toftegårdsvænge B er teksten i § 2, stk 1 erstatttet af et nyt stk. 2, som lyder:

”Toftegårdsvænge B er på grund af den verserende sag om skimmelsvamp og renovering indtil videre undtaget fra kommunens anvisning. Kommunens anvisning genoptages, når renoveringen er afsluttet.”

 

Ad § 4)

I den hidtil gældende aftale havde Fredensborg Kommune pligt til at oplyse lejeren af en bolig med have om forpligtelsen til at vedligeholde haven.

I det foreliggende udkast er denne opgave overgået til boligselskabet. Dette skyldes, at kommunen ikke har nogen sanktionsmuligheder overfor lejere, som ikke vedligeholder lejemålets have.


Ad § 5)

Teksten er konsekvensrettet, således at Velfærdsministeriet er erstattet med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.


Herudover har Asminderød Boligselskab accepteret administrationens forslag om en uformel aftale om, at kommunen har 5 dages fri returret på ledige boliger med kommunal anvisningsret. Således er kommunen først forpligtet til at betale boligafgift for boligerne efter 5 dage. Fredensborg Kommune har en lignende aftale med boligselskabet Vibo.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1)    At ny udlejningsaftale mellem Fredensborg Kommune og Asminderød Boligselskab godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-06-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.