Nr.149 - Baunebjerghuse anmoder om godkendelse af låneoptagelse.

Sagsnr.: 14/16861

 

Beslutningstema

Humlebæk Boligselskab, afd. 0406 Baunebjerghuse anmoder om Byrådets godkendelse af låneoptagelse til finansiering af multihus.

Sagsfremstilling og økonomi

Lejerne i Humlebæk Boligselskabs afd. Baunebjerghuse har vedtaget et projekt omhandlende opførelse af et multihus.


Multihuset, der er afbilledet nedenfor, kan lejes og anvendes af beboerne som selskabslokaler mod betaling af et mindre beløb. Der vil endvidere blive etableret forskellige aktivitetsgrupper, hvis aktiviteter beboerne kan deltage i.Multihuset er budgetteret til at skulle koste, 3.204.000 kr., som ønskes finansieret således:Kr.

Egne henlæggelser

950.000

Nyt realkreditlån i Nykredit

2.254.000

I alt

3.204.000


Det er oplyst, at betaling af ydelserne på lånet vil medføre en lejeforhøjelse på 1,5 % pr. år, svarende til 10 kr. pr. m2. Den nuværende kvadratmeterleje er på ca. 666 kr. Efter lejeforhøjelsen vil lejen således fortsat være lav i forhold til sammenlignelige lejemål.


Der er ikke ansøgt om garanti for lånet. Byrådet skal således alene tage stilling selve låneoptagelsen, som administrationen på det foreliggende grundlag kan anbefale godkendt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almenboliglovens §§ 28 og 29, samt bekendtgørelse om drift af almene boliger § 76, stk. 4.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. at den ansøgte optagelse af realkreditlån på 2.254.000 kr. til delvis finansiering af et multihus godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Anbefaler administrationens indstilling.