Nr.146 - Budgetseminar den 22.-23. august 2014 - program og materialer

Sagsnr.: 14/12935

 

Beslutningstema

Godkendelse af program til budgetseminariet den 22.-23. august.

Sagsfremstilling og økonomi

Vedlagt forslag til program for byrådets 2. budgetseminar.

 

Programmet er på vanlig vis tilrettelagt med henblik på allerede på budgetseminaret at nå langt med forhandlingerne om budget 2015-2018.

 

Programmets første del er en præsentation af administrationens oplæg, herunder et samlet overblik over de økonomiske forudsætninger samt udfordringer og usikkerheder for budget 2015.

 

Programmets 2. del er en politisk drøftelse af de politiske visioner for kommunen på lidt længere sigt, 2020-planen.

 

Seminariet foreslås afsluttet lørdag med et oplæg fra et professionelt markedsføringsfirma, der skal komme med et lidt utraditionelt og provokerende bud på, hvordan Fredensborg Kommune kunne brande sig selv med udgangspunkt i 2020 planen.

 

Til orientering vedlægges sagen ligeledes en oversigt over materialer til budgetseminaret.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget godkender det forelagte udkast til program.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Administrationens indstilling vedtaget.