Nr.143 - Økonomisk Orientering - Maj 2014

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering per 31. maj 2014

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering foreligger online og kan tilgås via tablets.
Hovedtallene fra månedens orientering fremgår nedenfor. En ligelig fordeling af forbruget over året vil medføre en forbrugsprocent på 41,7 pct. ultimo maj.

Tabel 1. Økonomisk Orientering ultimo maj 2014

Økonomi

Maj 2014

Maj 2013

Drift

39

38,3

Anlæg

14,8

-

Likviditet (12 måneders gennemsnit)

39,7

69,2

Personale

 

 

Sygefravær

5,9

5,8

Lønforbrug

41,5

41,4

Personaleomsætning

9,8

 -


Forbrugsprocenten ligger ved udgangen af maj på 39 pct. hvilket er 2,7 procentpoint under det man måtte forvente med en ligelig fordeling af budgettet. Sammenligner man i stedet med forbrugsprocenten på samme tidspunkt sidste år er den 0,7 procentpoint højere i år.   


På dele af handicap- og socialpsykiatriområdet forventes dog et merforbrug for året, jf. orientering herom i Social og Seniorudvalget 11. juni 2014.


Likviditeten er ved udgangen af maj 39,7 mio. kr. som byrådet tidligere er orienteret om vil likviditeten fra primo juni igen være over 40 mio. kr.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Orienteringen taget til efterretning.