Nr.141 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Dagsordenen blev godkendt. Sag 163 taget af, da den afventer fagudvalgsbehandling.


Det blev godkendt, at økonomiudvalget behandler tillægsdagsordner vedr. sag 176, 177 og 178.