Nr.31 - Farvergården

Sagsnr.: 14/1620

 

Beslutningstema

Byrådet besluttede den 16. december 2013 at udsætte sagen om lukning af Farvergården til byrådsmødet den 27. januar 2014. Efterfølgende har byrådsmedlem Christian de Jonquiéres og formand for Børne- og Skoleudvalget Hanne Berg stillet en række spørgsmål til sagen.


Børne- og Skoleudvalget skal orienteres om og drøfte de supplerende oplysninger.

Sagsfremstilling og økonomi

<p>Efter Byrådets behandling af sagen om lukning af Farvergården, der blev behandlet på byrådsmødet den 16. december 2013, har byrådsmedlem Christian de Jonquiéres og formand for Børne- og Skoleudvalget Hanne Berg stillet spørgsmål til anvendelsen af anbringelsestyper og forbyggende tiltag.


Der vedlægges:


 1. Spørgsmål fra byrådsmedlem Christian de Jonquiéres samt administrationens svar.
 2. Spørgsmål fra formand for Børne- og Skoleudvalget Hanne Berg og administrationens svar.

Endvidere vedlægges:


 1. Notat om Farvergården.
 2. Oversigt over antal anbringelser fordelt på anbringelsestyper
 3. Oversigt over etablerede anbringelser i 2013

Det kan endvidere oplyses, at Fredensborg Kommune anvender følgende anbringelsestyper:


 • Plejefamilier
  • Til børn og unge, der vil kunne profitere af et familielignende omsorgsmiljø med nære relationer og stabil voksenkontakt.
 • Socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner til børn og unge med f.eks.:
  • en tidlig følelsesmæssig skade
  • tilknytningsforstyrrelser
  • misbrugsproblemer
  • spiseforstyrrelser
  • udad reagerende adfærd
  • fysisk eller psykisk udviklingshæmmede.
 • Kost- og efterskoler
  • Til unge, der kan indgå i en almindelig hverdag, men i en kortere periode har brug for at være væk fra hjemmet.
 • Ungeboliger
  • Til den ældre gruppe unge, der skal forberedes på et selvstændigt liv i egen bolig. Der er typisk tale om unge, der har været anbragt på et socialpædagogisk opholdssted eller på en døgninstitution.

Kompetencen til anbringelse af børn/unge i alderen 0-17 år ligger hos centerchefen i Center for Familie, Unge og Integration. Indstillinger til anbringelser af børn/unge forelægges for et visitationsudvalg, der består af centerchefen, teamleder for Familieteamet samt den ledende PPR psykolog. Hvis der er tale om anbringelse af børn/unge uden samtykke fra forældremyndighedsindehaver ligger kompetencen i Børn og Unge- udvalget, som består af en dommer, to psykologer og to medlemmer af byrådet.

Bevilling

Se bilag.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At Børne- og Skoleudvalget drøfter sagen og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 27-01-2014

Børne- og Skoleudvalget drøftede sagen og tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2014

Økonomiudvalget drøftede sagen og tog orienteringen til efterretning.