Nr.8 - Valg af medlemmer til Handicaprådet fra handicaporganisationerne.

Sagsnr.: 13/43341

 

Beslutningstema

Byrådet skal udpege medlemmer til Handicaprådet fra handicaporganisationerne efter indstilling fra disse.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til reglerne om sammensætning af Handicaprådet skal Byrådet udpege medlemmerne fra Danske Handicaporganisationer efter indstilling fra disse.


Handicaporganisationerne indstiller følgende medlemmer og stedfortrædere:


Lis Kofoed (medlem)

Lola Hollesen (stedfortræder)

Lilly Christensen (medlem)

Lis Sørensen (stedfortræder)

Jens Andersen (medlem)

Lars Sandt (stedfortræder)

Michelle Mathiasen (medlem)

Inge Zeisner (stedfortræder)

Inga M. Lind-Madsen (medlem)

Henning Kirkegaard (stedfortræder)

Dorthe Nielsen (medlem)

Bjørn Helstrup (stedfortræder)

Birthe Svensson (medlem)

Hans-Erik Lind-Madsen (stedfortræder)

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 37 a, stk. 3.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.    Administrationen indstiller, at Byrådet foretager udpegning efter danske Handicaporganisationers indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2014

Anbefaler administrationens indstilling.