Nr.5 - Fastsættelse af møder for Økonomiudvalget i 2014

Sagsnr.: 13/25195

 

Beslutningstema

1.    Det indstilles, at udvalget holder møder som angivet i forslag til mødekalender for 2014.

 

2.    I indeværende periode har udvalget afholdt møde kl. 17.30.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 20, stk. 1.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1.    At mødedatoerne for Økonomiudvalget godkendes.

2.    At møderne afholdes kl. 17.30.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2014

Administrationens indstilling blev godkendt.