Nr.27 - Sager behandlet på lukket møde.

Sagsnr.: 14/1203

 

Sagsfremstilling og økonomi

·         Sag nr. 28 ”Tilbud om brug af tilbagekøbsret - Ravnsbjerggårdsvej 121

m.fl.”

 

·         Sag nr. 29 ”Henvendelse fra Tilsynet i sag om støtte til julefilm”

 

·         Sag nr. 30 ”Natbevilling til Kabyssen, Sletten Havn”

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2014

Sag nr. 28 Tilbud om brug af tilbagekøbsret - Ravnsbjerggårdsvej 121 m.fl.

Anbefaler administrationens indstilling.


Sag nr. 29 Henvendelse fra Tilsynet i sag om støtte til julefilm

Anbefaler administrationens indstilling.


Sag nr. 30 Natbevilling til Kabyssen, Sletten Havn

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.